Evangelijos jėga

Bill Johnson

Feb 19, 2017, 10:30 AM

Kas yra Evangelijos jėga? Bilas Džonsonas apibrėžia du pagrindinius tarnystės būdus ir jų svarbą: tai – tarnystė slaptumoje ir viešumoje. Pastorius ragina mus naudotis tikėjimo privilegija drąsiai liudyti ir skelbti Dievo Karalystės Evangeliją. Būkime tikintys tikintieji ir dalinkimės gerąja žinia, atverdami žmonėms Dievo jėgos langus!

Bill Johnson

Evangelijos jėga

Bill Johnson

Feb 19, 2017, 10:30 AM

Kas yra Evangelijos jėga? Bilas Džonsonas apibrėžia du pagrindinius tarnystės būdus ir jų svarbą: tai – tarnystė slaptumoje ir viešumoje. Pastorius ragina mus naudotis tikėjimo privilegija drąsiai liudyti ir skelbti Dievo Karalystės Evangeliją. Būkime tikintys tikintieji ir dalinkimės gerąja žinia, atverdami žmonėms Dievo jėgos langus!

Naujausi pranešimai