Prosperita se záměrem: mandát k požehnání

Bill Johnson

Nov 16, 2014, 10:30 AM

Bill Johnson uzavírá svou sérii o záměru prosperity modlitbou za rok milosti – za odstranění všech dluhů a omezení. Bůh nás povolává, abychom ukazovali národům Jeho dobrotu skrze požehnání a přízeň na našich životech. Pán ničí kořeny úzkosti a strachu, které se týkají peněz. Buďte povzbuzeni, den pomazání pro smazání dluhů je tady.

Bill Johnson

Prosperita se záměrem: mandát k požehnání

Bill Johnson

Nov 16, 2014, 10:30 AM

Bill Johnson uzavírá svou sérii o záměru prosperity modlitbou za rok milosti – za odstranění všech dluhů a omezení. Bůh nás povolává, abychom ukazovali národům Jeho dobrotu skrze požehnání a přízeň na našich životech. Pán ničí kořeny úzkosti a strachu, které se týkají peněz. Buďte povzbuzeni, den pomazání pro smazání dluhů je tady.

Posledné Kázne