Uctívání: polohy chvály

Brian & Jenn Johnson

May 10, 2015, 10:30 AM

Brian a Jenn Johnsonovi učí o životním stylu uctívání. Povzbuzují nás, abychom se zapojili do různých poloh uctívání, které se dají nalézt v Bibli. Stejně jako král David jsme pozváni k tomu, abychom nacházeli Boží srdce a navazovali s ním vřelé spojení. Stáváme s Tím, koho uctíváme!

Brian & Jenn Johnson

Uctívání: polohy chvály

Brian & Jenn Johnson

May 10, 2015, 10:30 AM

Brian a Jenn Johnsonovi učí o životním stylu uctívání. Povzbuzují nás, abychom se zapojili do různých poloh uctívání, které se dají nalézt v Bibli. Stejně jako král David jsme pozváni k tomu, abychom nacházeli Boží srdce a navazovali s ním vřelé spojení. Stáváme s Tím, koho uctíváme!

Posledné Kázne